Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

29/01/2023 17:12

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 60 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1674986400 : 1674986400
17:00
29/01
26 ° 26 ° mây đen u ám
1674990000 : 1674990000
18:00
29/01
26 ° 26 ° mây đen u ám
1674993600 : 1674993600
19:00
29/01
25 ° 26 ° mây đen u ám
1674997200 : 1674997200
20:00
29/01
25 ° 25 ° mây đen u ám
1675000800 : 1675000800
21:00
29/01
24 ° 24 ° mây đen u ám
1675004400 : 1675004400
22:00
29/01
22 ° 23 ° mây đen u ám
1675008000 : 1675008000
23:00
29/01
22 ° 22 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/01
26 ° 26 ° mây đen u ám
30/01
28 ° 28 ° mây đen u ám
31/01
30 ° 31 ° mây cụm
01/02
31 ° 33 ° mưa nhẹ
02/02
30 ° 34 ° mưa nhẹ
03/02
34 ° 36 ° mây đen u ám
04/02
34 ° 36 ° mây đen u ám
05/02
34 ° 36 ° mây đen u ám

Windy Maps