Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long

05/02/2023 14:09

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 32 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 58 % Gió: 6 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675580400 : 1675580400
14:00
05/02
30 ° 32 ° mây rải rác
1675584000 : 1675584000
15:00
05/02
31 ° 33 ° mây rải rác
1675587600 : 1675587600
16:00
05/02
31 ° 33 ° mây rải rác
1675591200 : 1675591200
17:00
05/02
30 ° 31 ° mây rải rác
1675594800 : 1675594800
18:00
05/02
27 ° 29 ° mây cụm
1675598400 : 1675598400
19:00
05/02
25 ° 26 ° mây cụm
1675602000 : 1675602000
20:00
05/02
25 ° 25 ° mây cụm
1675605600 : 1675605600
21:00
05/02
24 ° 25 ° mây cụm
1675609200 : 1675609200
22:00
05/02
24 ° 24 ° mây rải rác
1675612800 : 1675612800
23:00
05/02
23 ° 23 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/02
31 ° 33 ° mây rải rác
06/02
32 ° 34 ° mây đen u ám
07/02
33 ° 35 ° mây cụm
08/02
34 ° 36 ° mây cụm
09/02
33 ° 34 ° mây rải rác
10/02
34 ° 34 ° mây đen u ám
11/02
34 ° 36 ° mây cụm
12/02
33 ° 35 ° mây cụm

Windy Maps