Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long

17/05/2022 21:05

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 100 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
25 ° 27 ° mưa nhẹ
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
26 ° 27 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
32 ° 37 ° mưa vừa
18/05
32 ° 37 ° mưa vừa
19/05
32 ° 37 ° mưa vừa
20/05
33 ° 38 ° mưa vừa
21/05
31 ° 36 ° mưa nhẹ
22/05
32 ° 36 ° mưa vừa
23/05
33 ° 36 ° mưa nhẹ
24/05
32 ° 35 ° mưa vừa

Windy Maps