Vũng Liêm, Vĩnh Long

31/01/2023 11:37

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

20 °

Cảm giác: 20 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 75 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Vũng Liêm, Vĩnh Long Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Vũng Liêm, Vĩnh Long
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675119600 : 1675119600
06:00
31/01
20 ° 20 ° mây đen u ám
1675123200 : 1675123200
07:00
31/01
20 ° 20 ° mây đen u ám
1675126800 : 1675126800
08:00
31/01
21 ° 21 ° mây đen u ám
1675130400 : 1675130400
09:00
31/01
22 ° 22 ° mây đen u ám
1675134000 : 1675134000
10:00
31/01
25 ° 25 ° mây đen u ám
1675137600 : 1675137600
11:00
31/01
28 ° 28 ° mây đen u ám
1675141200 : 1675141200
12:00
31/01
31 ° 32 ° mây đen u ám
1675144800 : 1675144800
13:00
31/01
32 ° 33 ° mây cụm
1675148400 : 1675148400
14:00
31/01
32 ° 33 ° mây cụm
1675152000 : 1675152000
15:00
31/01
32 ° 33 ° mây cụm
1675155600 : 1675155600
16:00
31/01
31 ° 32 ° mây cụm
1675159200 : 1675159200
17:00
31/01
29 ° 30 ° mây cụm
1675162800 : 1675162800
18:00
31/01
26 ° 26 ° mây đen u ám
1675166400 : 1675166400
19:00
31/01
24 ° 24 ° mây đen u ám
1675170000 : 1675170000
20:00
31/01
23 ° 24 ° mây đen u ám
1675173600 : 1675173600
21:00
31/01
23 ° 23 ° mây đen u ám
1675177200 : 1675177200
22:00
31/01
23 ° 23 ° mây đen u ám
1675180800 : 1675180800
23:00
31/01
23 ° 23 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Vũng Liêm, Vĩnh Long
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/01
31 ° 32 ° mây đen u ám
01/02
25 ° 26 ° mưa vừa
02/02
28 ° 30 ° mưa nhẹ
03/02
32 ° 34 ° mây cụm
04/02
33 ° 34 ° mây cụm
05/02
33 ° 34 ° mây cụm
06/02
33 ° 35 ° mây cụm
07/02
33 ° 35 ° mây cụm

Windy Maps