Vĩnh Phúc

10/12/2023 23:16

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 81 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Vĩnh Phúc Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Vĩnh Phúc
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702209600 : 1702209600
19:00
10/12
25 ° 26 ° mây cụm
1702213200 : 1702213200
20:00
10/12
25 ° 26 ° mây cụm
1702216800 : 1702216800
21:00
10/12
25 ° 25 ° mây cụm
1702220400 : 1702220400
22:00
10/12
24 ° 25 ° mây cụm
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
24 ° 24 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Vĩnh Phúc
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
27 ° 29 ° mây cụm
11/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
12/12
26 ° 26 ° mưa nhẹ
13/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
14/12
26 ° 26 ° mây cụm
15/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
16/12
24 ° 24 ° mưa nhẹ
17/12
13 ° 12 ° mưa nhẹ

Windy Maps