Tam Dương, Vĩnh Phúc

04/10/2022 07:19

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 95 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tam Dương, Vĩnh Phúc Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tam Dương, Vĩnh Phúc
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664834400 : 1664834400
05:00
04/10
25 ° 26 ° mây rải rác
1664838000 : 1664838000
06:00
04/10
25 ° 26 ° mây rải rác
1664841600 : 1664841600
07:00
04/10
25 ° 26 ° mây rải rác
1664845200 : 1664845200
08:00
04/10
25 ° 26 ° mây thưa
1664848800 : 1664848800
09:00
04/10
27 ° 27 ° mây rải rác
1664852400 : 1664852400
10:00
04/10
28 ° 32 ° mây rải rác
1664856000 : 1664856000
11:00
04/10
30 ° 35 ° mây rải rác
1664859600 : 1664859600
12:00
04/10
32 ° 36 ° mây rải rác
1664863200 : 1664863200
13:00
04/10
32 ° 36 ° mưa nhẹ
1664866800 : 1664866800
14:00
04/10
32 ° 36 ° mây rải rác
1664870400 : 1664870400
15:00
04/10
32 ° 36 ° mây rải rác
1664874000 : 1664874000
16:00
04/10
32 ° 36 ° mây rải rác
1664877600 : 1664877600
17:00
04/10
30 ° 35 ° mưa nhẹ
1664881200 : 1664881200
18:00
04/10
28 ° 31 ° mưa nhẹ
1664884800 : 1664884800
19:00
04/10
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1664888400 : 1664888400
20:00
04/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1664892000 : 1664892000
21:00
04/10
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1664895600 : 1664895600
22:00
04/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664899200 : 1664899200
23:00
04/10
25 ° 26 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tam Dương, Vĩnh Phúc
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
04/10
30 ° 35 ° mưa nhẹ
05/10
30 ° 35 ° mưa nhẹ
06/10
30 ° 34 ° mưa vừa
07/10
29 ° 33 ° mưa vừa
08/10
28 ° 31 ° mưa vừa
09/10
26 ° 26 ° mưa cường độ nặng
10/10
20 ° 20 ° mưa nhẹ
11/10
24 ° 24 ° mây cụm

Windy Maps