Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

07/06/2023 18:41

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

34 °

Cảm giác: 41 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 68 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686135600 : 1686135600
18:00
07/06
34 ° 41 ° mây đen u ám
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
34 ° 41 ° mây đen u ám
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
33 ° 40 ° mây đen u ám
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
32 ° 39 ° mây đen u ám
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
31 ° 38 ° mưa nhẹ
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
30 ° 36 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
34 ° 39 ° mưa nhẹ
08/06
33 ° 39 ° mưa nhẹ
09/06
26 ° 26 ° mưa vừa
10/06
27 ° 30 ° mưa nhẹ
11/06
31 ° 35 ° mưa nhẹ
12/06
27 ° 30 ° mưa nhẹ
13/06
27 ° 30 ° mưa nhẹ
14/06
29 ° 32 ° mưa nhẹ

Windy Maps