Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

17/05/2022 21:00

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 73 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
25 ° 25 ° mây cụm
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
24 ° 25 ° mây cụm
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
24 ° 24 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
28 ° 28 ° mây cụm
18/05
28 ° 29 ° mưa nhẹ
19/05
29 ° 32 ° mưa nhẹ
20/05
29 ° 34 ° mưa cường độ nặng
21/05
22 ° 23 ° mưa cường độ nặng
22/05
21 ° 22 ° mưa vừa
23/05
21 ° 22 ° mưa vừa
24/05
23 ° 24 ° mưa nhẹ

Windy Maps