Tanabe, Wakayama

01/02/2023 03:29

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

0 °

Cảm giác: -3 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 82 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tanabe, Wakayama Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tanabe, Wakayama
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675195200 : 1675195200
03:00
01/02
0 ° -3 ° bầu trời quang đãng
1675198800 : 1675198800
04:00
01/02
0 ° -3 ° bầu trời quang đãng
1675202400 : 1675202400
05:00
01/02
0 ° -2 ° bầu trời quang đãng
1675206000 : 1675206000
06:00
01/02
1 ° 1 ° bầu trời quang đãng
1675209600 : 1675209600
07:00
01/02
4 ° 4 ° mây thưa
1675213200 : 1675213200
08:00
01/02
6 ° 5 ° mây cụm
1675216800 : 1675216800
09:00
01/02
10 ° 8 ° mây đen u ám
1675220400 : 1675220400
10:00
01/02
10 ° 8 ° mây đen u ám
1675224000 : 1675224000
11:00
01/02
10 ° 9 ° mây đen u ám
1675227600 : 1675227600
12:00
01/02
10 ° 8 ° mây đen u ám
1675231200 : 1675231200
13:00
01/02
10 ° 9 ° mây đen u ám
1675234800 : 1675234800
14:00
01/02
9 ° 8 ° mây đen u ám
1675238400 : 1675238400
15:00
01/02
8 ° 7 ° mây đen u ám
1675242000 : 1675242000
16:00
01/02
7 ° 6 ° mây đen u ám
1675245600 : 1675245600
17:00
01/02
8 ° 6 ° mây đen u ám
1675249200 : 1675249200
18:00
01/02
8 ° 6 ° mây đen u ám
1675252800 : 1675252800
19:00
01/02
7 ° 6 ° mây đen u ám
1675256400 : 1675256400
20:00
01/02
6 ° 4 ° mây đen u ám
1675260000 : 1675260000
21:00
01/02
7 ° 4 ° mây đen u ám
1675263600 : 1675263600
22:00
01/02
6 ° 3 ° mây đen u ám
1675267200 : 1675267200
23:00
01/02
5 ° 1 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tanabe, Wakayama
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
01/02
10 ° 8 ° mây đen u ám
02/02
6 ° 4 ° mây đen u ám
03/02
9 ° 8 ° mây đen u ám
04/02
8 ° 6 ° mây đen u ám
05/02
10 ° 9 ° mây rải rác
06/02
12 ° 10 ° mưa nhẹ
07/02
14 ° 13 ° mưa vừa
08/02
7 ° 4 ° mây rải rác

Windy Maps