2-chōme, Yaesu

05/10/2023 09:45

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 74 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết 2-chōme, Yaesu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: 2-chōme, Yaesu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1696471200 : 1696471200
09:00
05/10
23 ° 23 ° mây cụm
1696474800 : 1696474800
10:00
05/10
23 ° 23 ° mây cụm
1696478400 : 1696478400
11:00
05/10
23 ° 23 ° mây cụm
1696482000 : 1696482000
12:00
05/10
24 ° 24 ° mây cụm
1696485600 : 1696485600
13:00
05/10
24 ° 24 ° mây cụm
1696489200 : 1696489200
14:00
05/10
25 ° 25 ° mây rải rác
1696492800 : 1696492800
15:00
05/10
23 ° 23 ° bầu trời quang đãng
1696496400 : 1696496400
16:00
05/10
22 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1696500000 : 1696500000
17:00
05/10
21 ° 20 ° mây thưa
1696503600 : 1696503600
18:00
05/10
21 ° 20 ° mây rải rác
1696507200 : 1696507200
19:00
05/10
20 ° 19 ° mây rải rác
1696510800 : 1696510800
20:00
05/10
20 ° 19 ° mây đen u ám
1696514400 : 1696514400
21:00
05/10
20 ° 19 ° mây đen u ám
1696518000 : 1696518000
22:00
05/10
20 ° 19 ° mây đen u ám
1696521600 : 1696521600
23:00
05/10
19 ° 18 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : 2-chōme, Yaesu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/10
23 ° 23 ° mây cụm
06/10
22 ° 21 ° mây thưa
07/10
22 ° 21 ° mây cụm
08/10
22 ° 21 ° mây cụm
09/10
18 ° 17 ° mưa vừa
10/10
22 ° 22 ° mưa vừa
11/10
22 ° 22 ° mây cụm
12/10
22 ° 22 ° mưa nhẹ

Windy Maps