2-chōme, Yaesu

23/10/2021 21:28

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

13 °

Cảm giác: 12 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 42 % Gió: 7 m/s

Dự Báo Thời Tiết 2-chōme, Yaesu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: 2-chōme, Yaesu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
13 ° 12 ° mây thưa
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
13 ° 12 ° mây thưa
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
13 ° 12 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : 2-chōme, Yaesu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
17 ° 16 ° bầu trời quang đãng
24/10
16 ° 14 ° mây cụm
25/10
17 ° 16 ° mưa vừa
26/10
15 ° 15 ° mưa vừa
27/10
18 ° 18 ° mưa nhẹ
28/10
21 ° 20 ° mưa nhẹ
29/10
18 ° 17 ° mây cụm
30/10
18 ° 17 ° mưa nhẹ