2-chōme, Yaesu

31/01/2023 11:00

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

7 °

Cảm giác: 4 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 30 % Gió: 6 m/s

Dự Báo Thời Tiết 2-chōme, Yaesu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: 2-chōme, Yaesu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675137600 : 1675137600
11:00
31/01
7 ° 6 ° mây thưa
1675141200 : 1675141200
12:00
31/01
7 ° 7 ° mây rải rác
1675144800 : 1675144800
13:00
31/01
7 ° 7 ° mây rải rác
1675148400 : 1675148400
14:00
31/01
7 ° 7 ° mây cụm
1675152000 : 1675152000
15:00
31/01
7 ° 7 ° mây cụm
1675155600 : 1675155600
16:00
31/01
6 ° 6 ° mây đen u ám
1675159200 : 1675159200
17:00
31/01
6 ° 5 ° mây đen u ám
1675162800 : 1675162800
18:00
31/01
6 ° 5 ° mây đen u ám
1675166400 : 1675166400
19:00
31/01
6 ° 5 ° mây đen u ám
1675170000 : 1675170000
20:00
31/01
6 ° 6 ° mây đen u ám
1675173600 : 1675173600
21:00
31/01
6 ° 6 ° mây đen u ám
1675177200 : 1675177200
22:00
31/01
5 ° 5 ° mây đen u ám
1675180800 : 1675180800
23:00
31/01
5 ° 5 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : 2-chōme, Yaesu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/01
6 ° 3 ° mây cụm
01/02
9 ° 5 ° bầu trời quang đãng
02/02
7 ° 3 ° mây đen u ám
03/02
5 ° 2 ° rain and snow
04/02
7 ° 6 ° mây đen u ám
05/02
8 ° 6 ° bầu trời quang đãng
06/02
4 ° 0 ° mưa nhẹ
07/02
9 ° 7 ° mây đen u ám

Windy Maps