3-chōme, Yagiyamaminami

31/05/2023 04:49

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

16 °

Cảm giác: 15 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 57 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết 3-chōme, Yagiyamaminami Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: 3-chōme, Yagiyamaminami
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1685480400 : 1685480400
04:00
31/05
15 ° 14 ° mây cụm
1685484000 : 1685484000
05:00
31/05
16 ° 15 ° mây cụm
1685487600 : 1685487600
06:00
31/05
16 ° 15 ° mây cụm
1685491200 : 1685491200
07:00
31/05
17 ° 16 ° mây cụm
1685494800 : 1685494800
08:00
31/05
18 ° 17 ° mây rải rác
1685498400 : 1685498400
09:00
31/05
19 ° 18 ° mây thưa
1685502000 : 1685502000
10:00
31/05
19 ° 19 ° bầu trời quang đãng
1685505600 : 1685505600
11:00
31/05
20 ° 19 ° bầu trời quang đãng
1685509200 : 1685509200
12:00
31/05
20 ° 19 ° mây thưa
1685512800 : 1685512800
13:00
31/05
19 ° 18 ° mây thưa
1685516400 : 1685516400
14:00
31/05
18 ° 17 ° mây đen u ám
1685520000 : 1685520000
15:00
31/05
18 ° 17 ° mây cụm
1685523600 : 1685523600
16:00
31/05
17 ° 16 ° mây đen u ám
1685527200 : 1685527200
17:00
31/05
15 ° 14 ° mây đen u ám
1685530800 : 1685530800
18:00
31/05
15 ° 14 ° mây đen u ám
1685534400 : 1685534400
19:00
31/05
14 ° 13 ° mây cụm
1685538000 : 1685538000
20:00
31/05
13 ° 12 ° bầu trời quang đãng
1685541600 : 1685541600
21:00
31/05
13 ° 12 ° bầu trời quang đãng
1685545200 : 1685545200
22:00
31/05
12 ° 11 ° bầu trời quang đãng
1685548800 : 1685548800
23:00
31/05
12 ° 11 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : 3-chōme, Yagiyamaminami
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/05
19 ° 18 ° mây thưa
01/06
20 ° 20 ° mây đen u ám
02/06
18 ° 18 ° mưa vừa
03/06
24 ° 23 ° mây thưa
04/06
25 ° 24 ° bầu trời quang đãng
05/06
20 ° 20 ° bầu trời quang đãng
06/06
20 ° 20 ° bầu trời quang đãng
07/06
22 ° 22 ° mây đen u ám

Windy Maps