Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

02/02/2023 05:41

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

15 °

Cảm giác: 15 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 92 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675288800 : 1675288800
05:00
02/02
15 ° 15 ° mây rải rác
1675292400 : 1675292400
06:00
02/02
15 ° 15 ° mây rải rác
1675296000 : 1675296000
07:00
02/02
15 ° 15 ° mây rải rác
1675299600 : 1675299600
08:00
02/02
16 ° 16 ° mây rải rác
1675303200 : 1675303200
09:00
02/02
18 ° 18 ° mây cụm
1675306800 : 1675306800
10:00
02/02
20 ° 20 ° mây cụm
1675310400 : 1675310400
11:00
02/02
23 ° 23 ° mây cụm
1675314000 : 1675314000
12:00
02/02
25 ° 25 ° mây cụm
1675317600 : 1675317600
13:00
02/02
26 ° 26 ° mây cụm
1675321200 : 1675321200
14:00
02/02
26 ° 26 ° mây thưa
1675324800 : 1675324800
15:00
02/02
25 ° 25 ° mây thưa
1675328400 : 1675328400
16:00
02/02
24 ° 24 ° mây thưa
1675332000 : 1675332000
17:00
02/02
22 ° 22 ° mây thưa
1675335600 : 1675335600
18:00
02/02
19 ° 19 ° mây rải rác
1675339200 : 1675339200
19:00
02/02
18 ° 19 ° mây rải rác
1675342800 : 1675342800
20:00
02/02
18 ° 19 ° mây cụm
1675346400 : 1675346400
21:00
02/02
18 ° 19 ° mây đen u ám
1675350000 : 1675350000
22:00
02/02
18 ° 19 ° mây đen u ám
1675353600 : 1675353600
23:00
02/02
18 ° 18 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
02/02
25 ° 25 ° mây cụm
03/02
25 ° 25 ° mây đen u ám
04/02
26 ° 26 ° mưa nhẹ
05/02
26 ° 26 ° mưa nhẹ
06/02
25 ° 26 ° mưa nhẹ
07/02
25 ° 26 ° mưa nhẹ
08/02
27 ° 28 ° mưa nhẹ
09/02
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Windy Maps