Ngọc Lập, Yên Lập

25/09/2022 11:55

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 34 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 63 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Ngọc Lập, Yên Lập Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Ngọc Lập, Yên Lập
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664078400 : 1664078400
11:00
25/09
30 ° 34 ° mưa nhẹ
1664082000 : 1664082000
12:00
25/09
30 ° 34 ° mây thưa
1664085600 : 1664085600
13:00
25/09
30 ° 34 ° mây thưa
1664089200 : 1664089200
14:00
25/09
30 ° 34 ° mây thưa
1664092800 : 1664092800
15:00
25/09
29 ° 33 ° mưa nhẹ
1664096400 : 1664096400
16:00
25/09
29 ° 33 ° mưa nhẹ
1664100000 : 1664100000
17:00
25/09
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
24 ° 25 ° bầu trời quang đãng
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
24 ° 25 ° bầu trời quang đãng
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
23 ° 24 ° bầu trời quang đãng
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
23 ° 24 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Ngọc Lập, Yên Lập
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
30 ° 34 ° mưa vừa
26/09
31 ° 35 ° mưa nhẹ
27/09
31 ° 36 ° mây rải rác
28/09
32 ° 35 ° mưa nhẹ
29/09
24 ° 25 ° mưa vừa
30/09
24 ° 25 ° mưa vừa
01/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ
02/10
31 ° 33 ° bầu trời quang đãng

Windy Maps