Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm những gì?

Người đăng: Đặng Phương

Cách phân định vùng nước nội địa của một quốc gia đã được quy định trong công ước Liên hợp quốc về quy luật biển năm 1982. Vậy công ước này quy định vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm những gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sau đây.

MỤC LỤC
 

Vùng nước nội địa của quốc gia là gì?

Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm toàn bộ phần nước nằm bên trong đường biên giới quốc gia. Vùng nước của mỗi quốc gia được chia thành các bộ phận khác nhau căn cứ vào vị trí và tính chất riêng.

Vùng nước nội địa quốc gia bao gồm những gì?

A. Biển, hồ, ao, đầm và sông ngòi nằm trên khu vực biên giới

B. Biển, hồ, ao, đầm và sông ngòi nằm ở khu vực cửa biển

C. Biển, hồ, ao, đầm và sông ngòi nằm ngoài khu vực biên giới

D. Biển nội địa, ao hồ, sông ngòi và đầm nằm bên trong đường biên giới quốc gia

Đáp án: D. Biển nội địa, ao hồ, sông ngòi và đầm nằm bên trong đường biên giới quốc gia.

Giải thích: 

Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm toàn bộ phần nước nằm bên trong đường biên giới quốc gia. Căn cứ theo công ước 1982, mỗi một quốc gia ven biển có năm vùng biển bao gồm: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

Sơ đồ các vùng biển và thềm lục địa quốc gia ven biển

Những vùng biển quy định trong công ước 1982

Theo công ước, về nguyên tắc các quốc gia ven biển kể cả các quốc gia quần đảo vùng biển được chia thành 5 vùng như sau: Nội thủy, Lãnh hải, Vùng tiếp giáp, Vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa và thềm lục địa kéo dài.

Sơ đồ vùng nước nội địa của Việt Nam

  • Nội thủy

Nội thủy chính là toàn bộ vùng nước tiếp giáp với bờ biển và nằm phía bên trong đường cơ sở. Tại vùng nội thủy, quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối như đối với chủ quyền lãnh thổ đất liền của mình.

  • Lãnh hải

Lãnh hải của một quốc gia ven biển là vùng biển ven bờ nằm ngoài, tiếp liền với lãnh thổ đất liền hoặc nội thủy của quốc gia ven biển và thuộc chủ quyền của quốc gia ven biển.

  • Vùng tiếp giáp lãnh hải

Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển nằm ngoài lãnh hải, tiếp liền với lãnh hải có chiều rộng không quá 24 hải lý từ đường cơ sở và dùng để tính toán chiều rộng của lãnh hải quốc gia.

  • Vùng đặc quyền kinh tế

Công ước năm 1982 quy định vùng đặc quyền kinh tế của mỗi quốc gia ven biển là vùng biển nằm phía ngoài, tiếp liền với lãnh hải và được tính từ đường cơ sở với chiều rộng 200 hải lý.

  • Thềm lục địa

Theo quy định của công ước 1982 thềm lục địa của quốc gia ven biển bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của các khu vực ngầm dưới biển tiếp giáp với bờ biển nhưng nằm ngoài lãnh hải quốc gia và có độ sâu 200 hải lý hoặc vượt ra ngoài giới hạn đến độ sâu cho phép khai thác được tài nguyên thiên nhiên thuộc các khu vực ngầm dưới biển đó.

Dựa vào những thông tin trên, bạn có thể nhận định được vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm những gì chưa? Bạn hãy ghi nhớ những kiến thức này và áp dụng nhé! Bạn cũng đừng quên đón đọc thêm những bài viết hữu ích tiếp theo của chúng tôi trên dubaothoitiet.info.
 

Bài viết cùng chủ đề