Ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa là? Các quá trình đô thị hóa

Người đăng: Sophie Nguyen

Ở các nước phát triển tại châu Âu, Hoa Kỳ hay Úc, quá trình đô thị hóa đã diễn ra từ  lâu và có mức độ đô thị hóa cao hơn rất nhiều so với các nước kém phát triển hoặc đang phát triển. Sự tăng trưởng của đô thị có sức ảnh hưởng vừa tích cực và tiêu cực đến sự phát triển của một đất nước. Cùng Dubaothoitiet.info tìm hiểu khái niệm đô thị hóa, ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa là gì qua bài viết dưới đây nhé!

MỤC LỤC
 

Khái niệm đô thị hóa

Cụm từ đô thị hóa xuất hiện khá nhiều trong thời đại hiện nay nhưng thực sự vẫn chưa nhiều người có thể định nghĩa chính xác đô thị hóa là gì? Đô thị hóa là quá trình đô thị được mở rộng.

Mức độ đô thị hóa được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm giữa diện tích hoặc số dân ở đô thị trên diện tích hoặc số dân ở toàn khu vực hay vùng hay lãnh thổ.

Tốc độ đô thị hóa được tính dựa trên tỷ lệ gia tăng của 2 yếu tố là dân số/ diện tích ở đô thị theo thời gian. Tỷ lệ tăng nhanh thì tốc độ đô thị hóa của khu vực hay vùng hay lãnh thổ đó tăng càng nhanh.

Ngoài ra, quá trình đô thị hóa còn thể hiện qua sự phát triển về lối sống thành thị dựa trên chất lượng sống của người dân, số dân số, mật độ dân số…Quá trình này sẽ giúp các khu vực đang có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa được quy hoạch hợp lý theo hệ thống hiện đại. Các khu vực kém phát triển hơn sẽ được điều chỉnh để phù hợp hướng phát triển trong tương lai.

Về mức độ đô thị hóa, các nước phát triển sẽ có mức độ đô thị hóa cao hơn các nước đang phát triển (ví dụ như Việt Nam). Còn về tốc độ đô thị hóa, các nước đang phát triển lại có tốc độ đô thị hóa cao hơn so với những nước phát triển.

Các quá trình đô thị hóa

Đô thị hóa dựa trên nhiều yếu tố và phát triển theo nhiều quá trình. Đặc điểm của quá trình đô thị hóa được thể hiện qua:

 • Sự gia tăng dân số. Yếu tố này ảnh hưởng không quá mạnh mẽ tới quá trình đô thị hóa vì thực tế tốc độ gia tăng dân số tự nhiên ở nông thôn thường cao hơn ở thành phố.

 • Sự chuyển dịch dân cư giữa nông thôn ra thành thị, hay sự nhập cư đô thị.

 • Lối sống của người dân hiện đại và mức sống cao hơn.

 • Sự phát triển của quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, làm cho các khu công nghiệp và khu đô thị mới được mở rộng.

>>> Xem thêm:

Ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa là?

Đô thị hóa ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, vùng, lãnh thổ, cả mặt tiêu cực và tích cực. Vậy ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa là?

A. Làm cho nông thôn mất đi nguồn nhân lực lớn.

B. Tỉ lệ dân số thành thị tăng lên một cách tự phát.

C. Tình trạng thất nghiệp ở thành thị ngày càng tăng.

D. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động.

Đáp án: D. Ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa là góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động.

Giải thích:

Ảnh hưởng tích cực:

 • Quá trình đô thị hóa đẩy nhanh sự phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động, kinh tế và sự nhập cư đô thị.

 • Ở các đô thị tốc độ tiêu thị hàng hóa lớn 

 • Nguồn việc làm cũng như thu nhập dồi dào cho dân cư. 

 • Cơ sở hạ tầng hiện đại thu hút nguồn đầu tư lớn từ trong và ngoài nước.

 • Giá trị bất động sản gia tăng nhanh

Ảnh hưởng tiêu cực của quá trình đô thị hóa chủ yếu xảy ra do quá trình tự phát:

 • Nông thôn mất đi nguồn nhân lực do sự dịch chuyển dân cư

 • Dân cư ở thành phố có nguy cơ thất nghiệp, thiếu việc làm do sự tập trung dân cư quá lớn.

 • Mức sống tăng nhanh khiến nhiều người không theo kịp

 • Tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra trầm trọng

 • Diện tích đất ở hạn hẹp

Bài viết trên đây đã giải đáp được khái niệm đô thị hóa và ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa là gì. Hy vọng sẽ giúp ích cho việc học tập và nghiên cứu của các bạn!

Bài viết cùng chủ đề